Stroj s kódovým označením NF-A,(seriové číslo Z 9125), 138. speciální perutě drží primát v tom, že jako první s československou posádkou ve složení P/O Leo Anderle (pilot a kapitán), F/Sgt Arnošt Jedounek (2. pilot), P/O Karel Kvapil (navigátor), Sgt František Vaníček a Sgt Oldřich Šiška ( radiotelegrafisté-střelci) provedl 7. 11. 1941 operační let nad územím bývalého Československa. Na palubě byla para-skupina Silver A, která měla být vysazena v tvz. Protektorátu Čechy a Morava. Tu tvořili npor. Alfréd Bartoš, rtm. Josef Valčík, čet. Jiří Potůček a doprovázel je dispečer škpt. gšt. Jaroslav Šustr. Výsadek nebyl uskutečněn v důsledku špatného počasí v okolí Prahy. Další neúspěšný pokus vysadit Silver A se stejným letounem s toutéž posádkou se uskutečnil 30. 11. 1941. Jmenovaní parašutisti seskočili úspěšně 28. 12. 1941 z Halifaxu pilotovaného F/Lt Ronaldem C. Hockeyem spolu se skupinami Antropoid a Silver B a nesmazatelně se zapsali do událostí kolem atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Historie Whitleye NF-A končí havárií krátce po startu 10. 3. 1942 z letiště ve Strandishallu ke speciálnímu letu do okupované Francie. V jeho troskách zahynuli českoslovenští letci a to Sgt Jan Janek, Sgt Maxmilián Politzer, Sgt Ladislav Fornůsek a F/O Václav Jelínek. Spolu s nimi zahynul bratranec posledního ruského cara Mikuláše II, S/Ldr Boris Romanoff, který letoun pilotoval. Jediným, kdo havárii přežil s těžkými zraněními, byl Sgt Bohumil Vaverka. Příčinou byla pravděpodobně technická závada.


Nabízíme čtyřpohledový nákres z příručky pro rozpoznávání letadel, kterou vydalo německé „Říšské ministerstvo letectví“ v roce 1941 a pěknou letovku Whitleye.