G/Cpt Ronald Clifford Hockey, DSO, DFC (4. 8. 1911, Exeter - 21. 2. 1992, Skotsko) byl pilot britského královského letectva za 2. světové války. Po službě u dopravního letectva nastoupil k letce (No. 1419 Special Duties Flight), která prováděla úkoly v rámci operací SOE (Special Operations Executive). To spočívalo ve vysazování agentů, sabotážního materiálu a v posilování odboje v okupované Evropě. Původní letka byla transformována na 138. peruť zvláštního určení. Lety pro SOE byly velmi nebezbečné a kladly na všechny aktéry nejvyšší nároky.
F/Lt Hockey jako kapitán Halifaxu ozdobeným svým osobním emblémem pod kabinou (vpravo) vysadil se svojí posádkou z 28. na 29. prosince 1941 tři odbojové skupiny ANTHROPOID, SILVER A a SILVER B do Protektorátu Čechy a Morava, čímž umožnil vykonání nejvýznamějšího odbojového činu za války na nšem území, likvidaci zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Výjímečný pilot jakým byl bezesporu Ronald C. Hockey, prokázal i velitelské schopnosti. Od dubna 1942 velel celé 138. peruti. V roce 1943 v Itálii plánoval tajné operace v rámci 334. křídla. Po návratu do Velké Británie se podílel na plánování výsadkových operací během spojenecké invaze do Normadie v červnu 1944.
Po válce odešel do výslužby a u létání zůstal jako instruktor. Do Československa přijel v červnu roku 1991, aby uctil památku
padlých parašutistů a obětí heydrichády. Ronald Clifford Hockey od města
Pardubic obdržel čestné občanství in memoriam 31. května 1993.

U 138. perutě zvláštního určení se vystřidalo dvacet čtyři československých letců (piloti, navigátoři,střelci a palubní mechanik).
Bezesporu nejvýraznějšm československým letcem u 138. perutě byl (na snímku vpravo) pilot F/O Leo Anderle DFC (25. 4. 1913–10. 12. 1942).
Do okupace sloužil v československém letectvu. Pak odešel do Polska, potom do Francie a po jejím pádu na britské ostrovy. Patřil mezi zakládající příslušníky 311. československé bombardovací perutě. Po vykonání 27 bojových operací nad okopovanou Evrpou a Německem byl povýšen do důstojnické hodnosti Pilot Officer.
Poté se přhlásil ke službě u 138. peruti zvláštního určení. O neúspěšných pokusech vysadit paraskupinu SILVER A do Protektorátu jsem se zmiňoval ve více... u Whitleye. Jednotka byla postupně vyzbrojována Halifaxy, které měly větší dolet a poskytovaly přepavovaným parašutistům relativně větší pohodlí. Československá osádka pod vedením F/O Anderleho prováděla operace pro SOE nad Francií, Norskem, Rakouskem a Protektorátem. Posádka F/O Anderleho použila "Hockeyeho" Halifax NF-V (L9613) k šesti misím nad Evropu. Nad Protektorátem úspěšně vysadila výsadky BISCOP, BIVOUAC a STEEL 27. 4. 1942. 24. 10. 1942 vysadili rovněž v Protektorátu skupinu ANTIMONY ovšem z Halifaxu NF-Y (W1002)
Bohužel při působení 138. peruti ve Středomoří posádka Leo Anderleho v posledně jmenovaném letounu při jednom z letů zmizela beze stopy.


Halifax HF-V (L9613). Snímek pochází zřejmě z léta 1942. Letoun má již pravděpodobně červená kódová písmena a i pozdější výsostné označení.


Ještě se vrátím k výsadku, který do Protektorátu Čechy a Morava z 28. na 29. prosince 1941.
Kromě posádky F/Lt Hockeyho bylo na palubě Halifaxu NF-V (L9613) osm příslušníků československé armády. Tito hrdinové přištích měsíců se nezmazatelně zapsali do dějin československého odboje za druhé světové války.
Bohužel nemohu popisovat všechny události, a tak alespoň představím těch osm vojáků stručně a fotograficky,
kteří letěli v oné prosincové noci.Hlášení škpt. Jaroslava Šustra (vlevo) je převzato z knihy Miroslava Ivanova
" A hořel snad i kámen".
Jaroslav Šustr (na snímku dole) se již před válkou v naší armádě zabýval problematikou výsadků. V Anglii působil jako instruktor a pardispečer výsadků první vlny do Protektorátu.


Vlevo rotmistr Jozef Gabčík a vpravo rotmistr Jan Kubiš. Tvořili skupinu ANTHROPOID, která 27. května 1942 ůspěšně zaútočila v Praze na Heydrichovo auto. Zastupujícího říšský protektor zraněním z atentátu potom podlehl.
Tento nejvýznamější odbojový čin vyvolal velký mezinárodní ohlas, a tak posílil prestiž československého odboje, i když za cenu velkých obětí.Skupinu SILVER A tvořili zleva nadporučík Alfréd Bartoš, rotmistr Josef Valčík a četař Jiří Potůček.
Jejich úkolem bylo plnit zpravodajské úkoly a navázat rádiové spojení s Londýnem, což se beze zbytku úspěšně podařilo.


SILVER B. Vlevo rotný Jan Škácha a vpravo četař Vladimír Zemek. Těm se vinou nešťastných okolností zadaný úkol nepodařilo splnit. Podařilo se jim v hluboké ilegalitě a za neustálého pronasledování gestapem přečkat válku.